Logo WOODAN Groot

De Oprichters:


Jelte van der Laan

Jelte van der Laan

drs. J. van der laan (Cambium Botany) is een van de oprichters en functioneel beheerder van WOODAN. In 2013 studeerde Jelte cum laude af aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in archeobotanisch onderzoek, dat met name gericht was op archeologisch hout. Jelte ging na zijn afstuderen als zelfstandige aan het werk als eigenaar van het bedrijf Cambium Botany. In 2013 heeft hij Stephan benaderd en benoemde toen het probleem dat er geen centraal registratie systeem is voor archeologisch hout en dat - mede hierdoor - een gestandaardiseerde methode van houtonderzoek ontbrak. Hij vroeg Stephan om samen een systeem te ontwerpen en te bouwen om hierin te kunnen voorzien.


Stephan Nicolaij

Stephan Nicolaij

drs. S.H. Nicolaij (Qursi Software) is een van de oprichters en technisch beheerder van WOODAN. Hij studeerde in 2010 af aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Als afstudeeronderwerp koos hij een onderzoek aan pottenbakkersaardewerk uit Friesland. Na zijn afstuderen ging Stephan werken als database ontwikkelaar voor een grote zorgvoorziening. Daarnaast heeft hij altijd contact gehouden met de archeologische gemeenschap en begon hij als zelfstandige een bedrijf in het ontwerpen en bouwen van database-gestuurde websites: Qursi. Op aanwijzingen van Jelte heeft Stephan in 2013 een eerste versie van de database gebouwd, getest en gekoppeld aan de website van Cambium. In dit systeem konden houtvondsten via een standaard-format vanuit Excel ingelezen worden en vervolgens konden de vondsten via HTML-formulieren worden opgevraagd en doorzocht.


Silke Lange

Silke Lange

drs. S. Lange (BIAX Consult) is een van de oprichters van WOODAN. Zij studeerde archeologie aan het Albert Egges Instituut voor Pre- en Protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam, het huidige Amsterdams Archeologisch Centrum. In 1996 is zij afgestudeerd als archeologe in de richting prehistorie van Noordwest Europa. Het onderwerp van haar scriptie was Grafheuvelwegen op de Noordwest-Veluwe. Tijdens haar studie heeft Silke zich gespecialiseerd in de determinatie van hout uit archeologische context. In 1998 heeft zij het bedrijf Bureau voor Eco-Archeologie samen met een studievriendin opgericht. Tussen 1996 en 2010 werkte zij ook bij het projectenbureau van het AAC en had de functie van projectleider voor Noord-Holland. Zij heeft aan veel opgravingscampagnes meegewerkt en leiding gegeven aan divers archeologisch onderzoek in de regio. In 1999 heeft zij bovendien de opleiding Management van archeologische projecten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gevolgd. In 2011 werkte Silke samen met Biax Consult aan enkele projecten. Dit beviel zo goed dat zij heeft besloten haar eigen bedrijf op te zeggen en zich bij het team van Biax te voegen. Sinds 1 januari 2012 is Silke partner in Biax Consult te Zaandam. Daarnaast is Silke als promovenda verbonden aan het Instituut voor Regionale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.


Wat is WOODAN:

Aanleiding en achtergrond

De afgelopen decennia is een enorme hoeveelheid informatie verzameld over archeologisch hout. De noodzaak van een platform, waar deze gegevens centraal ontsloten kunnen worden, wordt al enige jaren benadrukt (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, hoofdstuk 9 (versie 1.0), 7). Het doel van WOODAN is om praktische invulling te geven aan deze vraag. De opzet is het ontwikkelen van een (inter)nationale houtdatabase, die online te raadplegen valt. In deze database kunnen alle relevante (vindplaats gerelateerde) gegevens worden opgenomen.

Eerder werden al diverse pogingen ondernomen een dergelijke database operationeel te krijgen (zie Voorgaande projecten), maar deze hebben nog niet geresulteerd in een toegankelijk, werkend systeem. Een initiatief van de RCE, waarbij een Synthetiserend Archeologisch Onderzoek wordt verricht aan houten gebruiksvoorwerpen uit Nederland, vormt een directe aanleiding om de realisatie van een dergelijke database te versnellen.


Voorgaande projecten

In het verleden zijn meerdere pogingen gedaan om een werkende (online) database te creëren. Ondanks dat deze projecten geen werkende houtdatabase hebben opgeleverd, hebben ze wel een belangrijke basis gelegd voor de huidige vorm van WOODAN. De ontwikkeling van de online houtdatabase WOODAN steunt op drie pijlers: het format voor de internationale houtdatabase WODAN, de BIAX Database en de Cambium Database.

WODAN

Binnen het WODAN-project is gewerkt aan de ontwikkeling van een internationale (Engelstalige) houtdatabase. Hieraan werd gewerkt door onderzoekers uit Nederland, Duitsland, Ierland en Zweden. Hoewel de houtdatabase niet operationeel is en uitsluitend bestaat uit een format, zijn binnen het project wel internationale afspraken gemaakt over de door houtspecialisten te gebruiken invoerformulieren en zijn relevante parameters vastgelegd.

BIAX Database

De database van BIAX Consult bestaat uit een Access database, die in 2014 is ontwikkeld met het idee om een relationele database te creëren, analoog aan RADAR en BONE. Deze database omvat alle typen houtvondsten: zowel bouwhout als ook ‘natuurlijk’ hout en houtskool die door BIAX zijn onderzocht. De standaard parameters zijn gelijk aan die van WODAN, aangevuld met parameters van BIAX.

Cambium Database

In 2013 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een platform, met als doel om gegevens over houtvondsten online te ontsluiten. Via een website waren de archeologische houtvondsten uit een onderliggende MySQL database opvraagbaar. In de database waren dezelfde parameters gebruikt als bij de WODAN en BIAX databases, waarbij tevens de mogelijkheid werd ingebouwd om afbeeldingen toe te voegen, die aan de data gekoppeld konden worden.


Het huidige project

De drie voorgenoemde initiatieven (zie Voorgaande projecten) hebben niet geresulteerd in het verwezenlijken van de doelstellingen die elk individueel project beoogt, namelijk het creëren van een (online) toegankelijke (inter)nationale houtdatabase, waarin de houtvondsten centraal ontsloten zijn. Door het combineren van inzichten die zijn verkregen uit de drie projecten en het opzetten van een geheel nieuw systeem, is de huidige vorm van WOODAN tot stand gekomen. Daarnaast bood het Synthetiserend Archeologisch Onderzoek aan houten gebruiksvoorwerpen door de RCE een uitgelezen kans om een grote hoeveelheid informatie te verzamelen.


Visie en doelstellingen

Een nationale database is voor toekomstig archeologisch onderzoek naar houten objecten uit Nederland een onmisbaar werktuig. In de eerste plaats is een database noodzakelijk om de enorme hoeveelheid data, die sinds de implementatie van het Verdrag van Malta en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is ontstaan, op een overzichtelijke wijze te kunnen ordenen en categoriseren. In de tweede plaats is de database noodzakelijk om de gegevens systematisch te kunnen verwerken, zodat ze geanalyseerd kunnen worden voor het uitvoeren van (supra)regionale onderzoeken naar houtgebruik in (pré)historisch Nederland.

Door het ontwikkelen van de houtdatabase kunnen reeds gedocumenteerde gegevens op systematische wijze worden verwerkt en geanalyseerd en kunnen nieuwe gegevens volgens een standaard methode worden gedocumenteerd. Door de mogelijkheid om op basis van de database (supra)regionale onderzoeken te vereenvoudigen, kan het houtonderzoek in Nederland naar een hoger niveau getild worden. De database kan een sturende rol vervullen in het verwoorden van nieuwe onderzoeksthema’s in de Nederlandse onderzoeksagenda"s.

De belangrijkste doelstelling van het hier geïnitieerde project is het ontwikkelen van een database, waarin het archeologische hout centraal ontsloten wordt door middel van een online website. Het systeem moet een gebruiksvriendelijke tool vormen voor (in eerste instantie) Nederlandse houtspecialisten. Daarnaast moet het systeem voorzien in een standaard format waarin houtonderzoek kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt de mogelijkheid ingebouwd om gegevens tijdens het uitvoeren van het materiaalonderzoek in te voeren en te analyseren, terwijl de resultaten na afronding van het onderzoek openbaar toegankelijk kunnen worden gesteld voor collegae.


Technische achtergrond

Het systeem is geprogrammeerd in HTML, waarbij de lay-out via CSS wordt ingesteld en enkele speciale functies (Modernizer & JQuery voor het aanpassen van tabellen) worden geregeld vanuit Javascript. Alle pagina’s zijn opgeslagen als PHP, aangezien er via PHP-programmering verbinding wordt gelegd met de database. De reden voor deze aanpak is dat gebruikers niets hoeven te installeren en het system via alle browsers kan worden geopend. Dankzij HTML5 en CSS3 is het tevens eenvoudig om de pagina’s responsief te maken, waardoor het hele systeem ook (d.m.v. Apps) op tablets en telefoons kan worden geopend. In WOODAN zijn vier verschillende manieren waarop de informatie weergegeven kan worden.

De accordeon

De Accordeon weergave toont de gezochte resultaten in de vorm van onder elkaar staande regels. Op de kop van elke regel staat het WOODAN databasenummer en de naam van het object. Zodra een gebruiker op een van deze regels klikt, zal het systeem nadere informatie en een afbeelding tonen. Via de knop ‘Details’ komt de gebruiker uit bij de pagina met alle beschikbare informatie. Dankzij de accordeon kunnen gebruikers in een oogopslag een lange lijst resultaten zien en kan vervolgens eenvoudig detailinformatie van een individueel object worden ingezien.

Details

Via de accordeon kan een gebruiker de pagina ‘Details’ openen. Op deze pagina zijn van één vondst alle details weergegeven. De gegevens zijn gesorteerd onder de koppen ‘Algemeen’, ‘Functie’, ‘Kenmerken’, ‘Afmetingen’, ‘Datering’, ‘Opgraving’, ‘Context’, ‘Opslag en Publicatie’ en ‘WOODAN’.

Tabel

Zoekresultaten weergeven via de tabel weergave stelt gebruikers in de gelegenheid om vele regels aan informatie onder elkaar te bekijken en te sorteren.

Afbeeldingen

Via de weergave van de Afbeeldingen kan de gebruiker de beschikbare afbeeldingen bekijken. Dit biedt ook de mogelijkheid om parallellen voor een vondst te zoeken, of bijvoorbeeld de interpretatie van vergelijkbare objecten te bekijken. Door de afbeelding aan te klikken wordt de gebruiker naar de detailweergave gestuurd en kan daar alle detailinformatie zien.


Copyright © 2018 · All Rights Reserved. Gebruikers gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden